Tytuł Mister Rubber Poland 2024 zdobył Kacper aka Orion, natomiast tytuł Mister Leatherman Poland 2024 zdobył Szymon. Gratulujemy zwycięzcom!

WYNIKI GŁOSOWAŃ

W głosowaniach SMS, publiczności oraz jury, kandydaci do tytułu Mister Rubber Poland 2024 uzyskali następujące wyniki:

KandydatPunkty SMSPunkty od publicznościPkt. jury: prezentacjaPkt. jury: erudycjaPkt. jury: kreatywnośćPkt. jury: integracjaPkt. jury: aktywnośćRazem
Tomek232211112
Michał171122216
Kacper4184444442

Wyniki głosowania jurorów na poszczególnych kandydatów (cyfry 1-3 odpowiadają klasyfikacji kandydata u danego jurora w wybranej kategorii, zgodnie z zasadą 1 – nawyższa ocena, 3 – najniższa ocena). Wyniki uzyskane u jurorów zostały przekształcone na punkty i dodane do punktacji łącznej, zgodnie z opisem w Regulaminie wyborów.

JUROR NR 1Kandydat 1
Tomek
Kandydat 2
Michał
Kandydat 3
Kacper
Kategoria Prezencja321
Kategoria Erudycja321
Kategoria Kreatywność231
Kategoria Integracja321
Kategoria Aktywność321
JUROR NR 2Kandydat 1
Tomek
Kandydat 2
Michał
Kandydat 3
Kacper
Kategoria Prezencja231
Kategoria Erudycja231
Kategoria Kreatywność231
Kategoria Integracja321
Kategoria Aktywność231
JUROR NR 3Kandydat 1
Tomek
Kandydat 2
Michał
Kandydat 3
Kacper
Kategoria Prezencja231
Kategoria Erudycja231
Kategoria Kreatywność312
Kategoria Integracja132
Kategoria Aktywność231
JUROR NR 4Kandydat 1
Tomek
Kandydat 2
Michał
Kandydat 3
Kacper
Kategoria Prezencja231
Kategoria Erudycja231
Kategoria Kreatywność321
Kategoria Integracja321
Kategoria Aktywność321
JUROR NR 5Kandydat 1
Tomek
Kandydat 2
Michał
Kandydat 3
Kacper
Kategoria Prezencja231
Kategoria Erudycja231
Kategoria Kreatywność231
Kategoria Integracja213
Kategoria Aktywność213

W głosowaniach SMS, publiczności oraz jury, kandydaci do tytułu Mister Leatherman Poland 2024 uzyskali następujące wyniki:

KandydatPunkty SMSPunkty od publicznościPkt. jury: prezentacjaPkt. jury: erudycjaPkt. jury: kreatywnośćPkt. jury: integracjaPkt. jury: aktywnośćRazem
Łukasz4102222224
Szymon1124444433
Jakub261111113

Wyniki głosowania jurorów na poszczególnych kandydatów (cyfry 1-3 odpowiadają klasyfikacji kandydata u danego jurora w wybranej kategorii, zgodnie z zasadą 1 – nawyższa ocena, 3 – najniższa ocena). Wyniki uzyskane u jurorów zostały przekształcone na punkty i dodane do punktacji łącznej, zgodnie z opisem w Regulaminie wyborów.

JUROR NR 1Kandydat 1
Łukasz
Kandydat 2
Szymon
Kandydat 3
Jakub
Kategoria Prezencja312
Kategoria Erudycja123
Kategoria Kreatywność213
Kategoria Integracja213
Kategoria Aktywność213
JUROR NR 2Kandydat 1
Łukasz
Kandydat 2
Szymon
Kandydat 3
Jakub
Kategoria Prezencja312
Kategoria Erudycja312
Kategoria Kreatywność213
Kategoria Integracja312
Kategoria Aktywność213
JUROR NR 3Kandydat 1
Łukasz
Kandydat 2
Szymon
Kandydat 3
Jakub
Kategoria Prezencja312
Kategoria Erudycja213
Kategoria Kreatywność312
Kategoria Integracja213
Kategoria Aktywność213
JUROR NR 4Kandydat 1
Łukasz
Kandydat 2
Szymon
Kandydat 3
Jakub
Kategoria Prezencja123
Kategoria Erudycja213
Kategoria Kreatywność213
Kategoria Integracja213
Kategoria Aktywność312
JUROR NR 5Kandydat 1
Łukasz
Kandydat 2
Szymon
Kandydat 3
Jakub
Kategoria Prezencja123
Kategoria Erudycja213
Kategoria Kreatywność213
Kategoria Integracja123
Kategoria Aktywność123