WYDARZENIE

Warsaw Fetish Weekend to największa w Polsce impreza multifetyszowa, ułatwiająca integrację oraz wspólną zabawę przedstawicieli różnych środowisk fetyszowych. Od 2023 roku wydarzenie realizowane jest przez Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group oraz Fundację Refform, będącą od wielu lat siłą napędową wielu polskich eventów fetyszowych. Warsaw Fetish Weekend odbywa się w Warszawie, w samym centrum miasta – w klubie Instytut Bar.

Do powstania Warsaw Fetish Meeting przyczyniło się wiele osób oraz podmiotów. Aktualnie w przygotowanie imprezy zaangażowane są:

Stowarzyszenie Polish Leather Uniform Group wraz z działającą w jego ramach grupą Polish Latex Assembly. Stowarzyszenie zostało powołane do życia 12 listopada 2022 roku w Krakowie, przez członków polskiej społeczności leather skupionej w grupie fb Polish Leather Uniform Group. Celem stowarzyszenia jest, między innymi: edukacja w zakresie równości, tolerancji i praw człowieka, w szczególności na rzecz mniejszości seksualnych; promocja zdrowia, kultury i sztuki; integracja środowiska LGBT+, w szczególności przedstawicieli fetyszu skórzanego oraz gumowego. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziecie na jego stronie internetowej.

Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji została ustanowiona przez fundatora, Roberta Strzeleckiego, w dniu 8 kwietnia 2016. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016, poz. 40) i jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem działania obejmuje Rzeczpospolitą i zagranicę. Więcej informacji na temat Fundacji znajdziecie na jej stronie internetowej. Fundacja Refform przez wiele lat była organizatorem Warsaw Fetish Weekend, na wiele sposobów wspierając polską społeczność fetyszową. To wspracie trwa do dziś.

Warszawski klub Instytut Bar to miejsce doskonale znane miłośnikom fetyszy. Tu odbywa się Warsaw Fetish Meeting – cykliczna impreza multifetyszowa, mająca na celu integrację polskiej społeczności fetyszowej. Wydarzenie to organizowane jest przy współpracy z Polish Leather Uniform Group. Więcej informacji o klubie oraz organizowanych w nim umprezach znajdziecie na jego stronie internetowej.